Uvod u temu uzgoj matica

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la medonosa » 27 sij 2012, 18:45

zvones napisao:
Zvones napisao:
VJEŠTAČKI UZGOJ MATICA

(20) Slika

Vjerovatno je prvi vještački uzgoj matica bio svjesno uzgajanje matica iz prisile,jer je tako
najjednostavnije. Ima više metoda na taj način, ali kod nas su najpoznatije Hunjadi-jeva metoda,gdje on stvara posebne akomulatore , prebacujući mlado leglo iz proizvodnih zajednica u izdvojene nastavke , kojih slaže više na jednoj podnici. Ovu mjeru izvodi kad
poteću prve kapi nektara na bagremovoj paši. Na ovaj način oslobađa mlade pčele hranjenja
legla u proizvodnim zajednicama , a u akomulatorima pri obilnoj stimulaciji i puno mladih pčela izvode se dobre prisilne matice .Metod Zdravka Ilijeva se još naziva i metod petog dana,
a sastoji se u tome da se po isteku petog dana svi zatvoreni matičnjaci i oni koji su blizu toga poruše jer su građeni na starijim larvama. Ostave se samo oni koji su bogato punjeni matičnim mliječom sa mlađim larvama i oni dobijaju mogučnost da budu dobro othranjeni..Od onih koji
zahtjevaju malo više posla od navedenih imamo još Milerov i Alejev.

(21) Slika

Milerov metod je poznat po tome što se na odabranom tek zaleženom saću polukružno isjeće dio do najmlađih larvi . Najčešće se ostavi svaka treća larva na otsjećenom dijelu . Takav okvir se zatim ubac ubaci
u sredinu jakog,obezmatičenog društva i pčele će graditi matičnjake na ostavljenim larvama
odsjećenog dijela . Alejev metod podrazmijeva isjecanje užih traka sa mladim larvama,koje
se zatim lijepe na letvice ,koje se ubacuju na prazan ram i sve u obezmatičeno društvo.

VJEŠTAČKI UZGOJ MATICA PRESAĐIVANJEM LARVI

(22Slika

Ovaj način podrazumijeva prenošenje mladih larvi iz radiličkih čelija u početke matičnjaka.
Matični početci se mogu praviti od voska ili nabaviti plastične početke pojedinačno ili u kompletu kao što su Jenter ili Nikot . U vještačke početke ili osnove matičnjaka dobijene od voska (obično vosak od voštanih poklopčića ili djevičanskog saća ,zaperaka )se presađuju što
mlađe najčešće jednodnevne larve 12 do 15 sati starosti . Matice se najčešće stave u posebno
pripremljene izolatore ,kako bi se dobila što krupnija jaja i larve iste starosti .Takve larve se
presađuju obično u pripremljene matičnjake koji su prije toga bili kod društva na poliranju.To može biti i starter u koji se stavljaju ramovi sa larvama na tzv.startanje . Larve se prenose u
matične osnove pomoću igala za presađivanje.Poznati načini presađivanja su : presađivanje na
suho; jednostruko presađivanje na mliječ i dvostruko presađivanje na mliječ . Jenter i Nikot imaju u svojim kompletima izolator i uz to određenu prednost jer se larve prenose pomoću radiličkih osnova(dno osnove) u kojima su zaležene .Kod Jentera se radilička osnova uklapa u matičnu osnovu

(23) Slika

Slika


dok je kod nikota dno osnove ili čelije jedinstveno . Proizvođaći matica koji rade u velikim serijama ,prvenstveno za tržište koriste uglavnom matične osnove od voska,jer Jenter i Nikot imaju ograničen kapacitet i vjerovatno, za njih još neke nedostatke .

Veći proizvođaći bez obzira dali matice proizvode za tržište ili za svoje potrebe ili posebnu proizvodnju matičnjaka za dobijanje matične mlijeći ,prave uvijek više posebno obrazovanih društava za razne namjene kao što su : materinska društva ,koja daju kvalitetne larve za uzgoj
matica ,koja se na poseban način prate odabirajući matice rodonačelnice po više određenih
kriterija . Materinska društva su najčešće i uzgojna društva ,koja su posebno pripremljena sa dijelom za izolaciju matice kako bi se dobile kvalitetne larve za presađivanje ; više očinskih društava sa odgojem kvalitetnih trutova koji nisu u rodbinskoj vezi sa maticama koje daju uzgojni materijal ; prihvatna društva ili starteri u koja se stavljaju ramovi sa sa matičnjacima u kojima su presađene larve .Tu se larve stavljaju na tzv. startanje i drže obično jedan dan i zatim se prebacuju u posebna odgojna društva koja se često nazivaju i bilderi .Sva društva u
kojima se vrši uzgoj larvi moraju biti posebno pripremljena sa masom mladih pčela koje su
sposobne dobro hraniti larve .Redovno se prihranjuju kvalitetnom hranom i u ovisnosti od
broja matičnjaka koji se uzgajaju neke faze se mogu u istim društvima obavljati.Starter se kod
relativno manjeg uzgoja ćesto mogu koristiti za nastavak odgoja larvi . Poslje faze startanja
ramovi sa matičnjacima se pregledaju i odstranjuju se matičnjaci koji nisu prihvaćeni.Poslje
poklapanja matičnjaka često se koriste finišeri ili inkubatori koji mogu biti kako formirana društva za tu namjenu tako i električni inkubatori sa strogo kontrolisanom temperaturom i
vlagom . Pred izlazak matica pripremaju se oplodnjaci ,a kad će se sipati mlade pčele ovisi
od toga hoće li se dodavati matičnjaci prije izlaska matica ili će se to desiti po izlasku matica
što je obično u vještačkim inkubatorima gdje su matice u posebnim kavezima ili „viklerima“
pa se matica ubacuje istovremeno sa stresanjem pčela .

SPARIVANJE MATICE

(24) Slika

Matica na sparivanje može izaći poslje šest do sedam dana ,a najkasnije po mišljenju nekih autora do mjesec dana .Postoje i tvrdnje da ukoliko matica za tri sedmice/ tjedna ne izađe na svadbeni let ostat će nesparena . Postupak parenja matice obično kreće izlaskom na orjentacioni let , kada matica vrši osmatranje terena da bi se znala vratiti u svoje društvo.
Sljedeći dan,ukoliko je vrijeme odgovarajuće ,matica izlazi na tzv. svadbeni let . Događaj se
obično dešava na tzv.sparivalištima gdje se okuplja veliki broj trutova .Matica se najčešće spari sa pet do petnest trutova i pošto mlada matica brzo leti , samo je najbrži trutovi mogu stići. Oko samog sparivanja ima dosta različitih informacija ,od toga da poslje parenja samo prvi trut ugine zato što ga matica ubode žaokom ,a ostali ostanu živi i matica izlazi jedan ili dva dana na parenje do popune svojih spremnika. Drugi tvrde da je trutovski spolni organ toliko komplikovan , pa i čin sparivanja , poslje ćega mora biti otkinut tako da svaki trut strada.Kod ovog slučaja praktično se matica poslje svakog , pojedinačnog parenja mora vratiti
u košnicu da je pčele očiste i poslje toga može ponovo izaći na sljedeće sparivanje . Svadbeni izleti su završeni kad matica ocjeni da je dovoljno popunila spremnike , od čega , konačno i
ovisi njena plodnost. Ukoliko se matica ne spari iz bilo kog razloga ili postoji neko oboljenje
matica ostaje neoplođena i može leći samo neoplođena jaja što je poznato pod terminom „matica trutuša“ . Poslje oplodnje matica za nekoliko dana počne polagati jajašca i više ne izlazi iz košnice ,osim u posebnim slučajevima kao što je rojenje . Postoje , također i različita
mišljenja o tome ko prenosi i koliko genetskog materijala na svoje potomke. Tako postoji mišljenje da trutovi mogu uticati i do 75 % na genetski materijal svojih potomaka upravo iz
razloga što imaju upola manje hromozoma nego matice .Tablice pomoću kojih se to dokazuje su dosta komlikovane i teško shvatljive . Drugi , opet dokazuju da matica izvorno prenosi genetski materijal što je važnije , a činjenica je da trutovi u svojim genima preko majke imaju
i nasljedne osobine i muških i ženskih predaka .


PČELE RADILICE

Slika

Ako se uzme da pčelinji rod ne bi mogao opstati bez bilo kojeg od svoja tri člana: matica, trut,
radilica ,ova posljednja je svakako u žiži čovjekove pažnje,jer ona obavlja sve poslove kako u košnici tako i van nje i ostvaruje ono što nas najviše interesuje , pčelinje proizvode. Odrasla radilica je duga 12 do 14 mm (u savremenom uzgoju) i teška oko 100 mg. Smatra se da u 1 kg
ima od 10.000 do 11.000 pčela radilica . Progrizajući voskovni poklopčić mlada radilica izlazi
iz svoje čelije kao odrasla pčela.Često joj pri tome pomažu pčele koje su je do tada grijale .U
tom dobu je obrasla dlakicama svjetlije boje ,slaba je pa se polako kreće i vrlo gladna ,jer je u
preobrazbi istrošila svoje zalihe.Starije pčele je zato čiste,pri ćemu vrše i obilježavanje svojim
mirisom i uz to je i hrane. To se dešava u prva dva do tri dana i za to vrijeme mlada pčela ojaća . U dobi od trećeg do petog dana mlada pčela vrši čišćenje , poliranje stanica iz kojih su
izašle nove mlade pčele i jedan dio grije leglo .Od petog dana mlade pčele postaju hraniteljice
i do otprilike osmog dana hrane starije larve ,larve starije od tri dana . Te larve treba hraniti smjesom meda i polena (perge ) dodajući im sekrete svojih pljuvačnih žlijezda.Važnost ovoga
je što osim nekih (vilične i pljuvačne žljezde) , koje se razvijaju u fazi ispružene larve , pred
pletenje košuljice ,ostale žljezde se mogu razviti tek poslje uzimanja perge ,što mlade pčele čine tako što pripremajući hranu za hranjenje starijih larvi i same konzumiraju potrebnu
količinu perge . Od osmog dana dovoljno se razvila mliječna žlijezda ,koja može nakon toga
lučiti matičnu mlijeć pa pčele hraniteljice tad mogu hraniti tek izležene larve i to mogu raditi
sve do otprilike dvanestog dana .

Slika

Jedan manji dio tih pčela postaju pčele pratilice i opslužuju maticu ,jer kao što je poznato matica se svo vrijeme hrani matičnom mlijeći. U to vrijeme razvile su se i voskovne žlijezde ,koje najbolje, luće vosak od dvanestog do osamnestog dana njihovog života , a mliječna žljezda smanjuje lučenje mlijeća i počinje lučiti enzime invertaze pa ove pčele uz to mogu primati i nektar koji donose izletnice . Naravno primajući nektar i prenoseći iz čelije u čeliju one uvijek dodaju enzim invertaze koji je potreban da bi došlo do
razdvajanja složenih šečera u proste .

U tom procesu nektar koji prolazi sve do mednog mjehura i nazad dobija i druge sekrete,sekrete pljuvačnih žljezda ,pa osim invertaze ,med
dobije enzime amilaze,diastaze ,proteaze i druge koji još nisu dovoljno ispitani ,jer u medu
i pergi ima raznoraznih vrlo vrijednih mikroelemenata, enzima i aminokiselina ,koji se ćesto
ne mogu naći u nektaru koji je donesen .Ove pčele, također u procesu zrenja meda odstranjuju
višak vode (jedan dio odstrane izletnice tokom doleta) i pri tome lepezanjem krila doprinose
sazrijevanju meda . Med je spreman za poklapanje kad ima ispod 20% vode (zavisno od vrste
meda ) i tada ga pčele poklapaju.Pčele u ovom periodu povremeno izlijeću na orjentacone letove ,kako bi poslje znale kuda se kreću .U posljednoj fazi kućnih pčela od dva do tri dana ove pčele provedu kao pčele stražarice .U vrijeme kad su pčele počele uzimat pergu počela
je raditi i otrovna žljezda. Ona puni otrovom otrovni mjehur i pri kraju perioda kućnih pčela
je na svom vrhuncu .

Dalje se neće puniti ,jer pčele prelaze na isključivo ugljikohidratnu hranu
ali pčela zadržava svoj otrov do kraja života ukoliko ga ne potroši prije . Pčele u ovom periodu odlično raspoznaju po mirisu sve pčele i lako mogu razlučiti koje su njihove u odnosu na tuđice .Tako ,ukoliko je jaka paša dozvolit će ulaz i tuđici ukoliko je natovarena hranom,a i mladoj pčeli koja je zalutala .Međutim ukoliko je bespašni period napast će sve tuđice pa ćak i svoju mladu pčelu ukoliko je slabo obilježena. Poslje tri sedmice / tjedna svog života kao kućne pčele,ove pčele postaju izletnice .Ovaj period može maksimalno trajati još tri sedmice,
ali često je kraći . Izletnice ili sakupljačice se dijele na tri grupe : pčele koje traže hranu , a obavljaju i neke druge funkcije ( još nedovoljno istraženo ) koje ćesto nazivamo izvidnice ili
tražiteljice ; pčele sakupljačice i pri kraju života pčele vodonoše. Svakako da je najveća grupa
sakupljačica , koje se međusobom dijele na pčele koje isključivo donose nektar , pčele koje
donose samo polen/ pelud i ima manja grupa koja donosi i jedno i drugo .Kako je rečeno mliječne žljezde koje su ranije lučile mlijeć kod ovih pčela sada luče fermente ili enzime invertaze ,dijastaze ,oksidaze uz malo bjelančevina .

Nastavak ubrzo slijedi

Ako mogu samo da nadodam,osim isjecanja celija sa larvama i presadjivanja larvi sa iglama(jenter,nikot,kineske igle itd.)postoji nacin koji je vrlo jeftin i pogodan za sve pogotovo za starije pcelare,prenosenje larvi!Svako moze sebi napraviti jednu spravicu,koja se sastoji od jedne cjevcice(metalna ili limena)precnika 3-3,8mm,na jedan kraj te cjevcice se stavi tanka mreza ili navuce komad svile koji se stegne prstenom iznad otvora cjevcice u visini 2mm(moze i komadic najloske zenske carape(znaci dan prije vjestackog prenosenja jaja,treba se naoruzati zenskim najlonkama od zene ili susjede :D :D :D :D )na drugi kraj cjevcice se stavlja gumeno ili plasticno crijevo duzine 50-60 cm.Od drustva is kojeg ce se prenositi larvice,izvade se svi okviri sa otvorenim leglom a na njihovo mjesto dodajemo ramove sa tamnijim sacemkoje poprscemo mednim sirupom!Posto drustvo nema mladog legla zalezene larve ce dobiti vise mlijeci nego inace!Kada ramovi ili ram budu spremni vremenski za prenosenje larvi,uzima se vani stresu pcele,ram se stavlja u vodoravan polozaj,zatim se onaj kraj sa cjevcicom i mrezom stavi na celiju,laganim uvlacenjem zraka larvica se zaljepi za mrezu i laganim izuduvavanjem zraka larvica se spusta u osnovu maticnjaka!U oba slucaja pri uzimanju i prenosenju larvice,cjevcica treba da stoji uspravno u odnosu na osnovu maticnjaka!Nakon izvrseni 20-30 prenosenja,mrezicu isprati u mlakoj vodi,i nastaviti prenosenje po potrebi!Da bi se oslobodili i opustili moze te ovo raditi ili vjezbati na trutovskome leglu!Ja u minuti mogu da prenesem i ca 35-40 larvica!Ako se odlucite za ovu metodu javite mi kako je uspjelo i kakve su matice jer se ovom metodom prenese i vise mlijeci nego sa iglom,a ova spravica vas kosta 2km i time pridonosite rentabilnosti pcelinjaka!
www.apisfarm.de www.apisfarm.de
Avatar korisnika
medonosa
Aktivan
 
Postovi: 1660
Pridružen: 02 sij 2012, 16:32
Lokacija: Haan-Deutschland-Njemacka

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la Stipo » 27 sij 2012, 19:21

Možeš li postaviti slike te spravice.
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la medonosa » 27 sij 2012, 19:32

Slika
Stipo napisao:Možeš li postaviti slike te spravice.

Stipo pozz,uzmi slamku od soka ili komad cijevcice bakarne od kocnica od starog auta ili plasticnu cjevcicu od medicinskog materijala(infuzije-i dezinfiziraj vrelom vodom ili prokuhaj u vodi ovisi sta ces uzeti)na jednu stranu cjevcice navuci komad svile ili najloski carape zategni gumicom tako da je ta "mrezica "na donjem djelu cjevcice zategnuta,na gornji dio nastiklaj komad gumenog crijeva,moze i crijevo iz autodjelova za vodu za brisace i to ti je to!
Zadnja izmjena: medonosa; 27 sij 2012, 19:38; ukupno mijenjano 1 put/a.
www.apisfarm.de www.apisfarm.de
Avatar korisnika
medonosa
Aktivan
 
Postovi: 1660
Pridružen: 02 sij 2012, 16:32
Lokacija: Haan-Deutschland-Njemacka

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la Stipo » 27 sij 2012, 19:38

Sve te dijelove već imam.
Molim dali gurneš tu cijevčicu u ćeliju ili je samo nasloniš na čeliju.
Djeluje mi nezgodno da se tako može usisati larva, a da bude ne oštećena.
Ne kužim taj postupak.
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la medonosa » 27 sij 2012, 19:44

Stipo napisao:Sve te dijelove već imam.
Molim dali gurneš tu cijevčicu u ćeliju ili je samo nasloniš na čeliju.
Djeluje mi nezgodno da se tako može usisati larva, a da bude ne oštećena.
Ne kužim taj postupak.
cjevcicu stavis u celiju(zato i treba da bude do 3,5mm) ne do kraja,i polako povuces zrak,nece nebrini one su otporne nemozes vjerovati,a sa iglom je veca opasnost moras iglu podvuci pod larvicu da bi je podigao,Slika
www.apisfarm.de www.apisfarm.de
Avatar korisnika
medonosa
Aktivan
 
Postovi: 1660
Pridružen: 02 sij 2012, 16:32
Lokacija: Haan-Deutschland-Njemacka

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la Stipo » 27 sij 2012, 23:29

Valja mi tu metodu na proljeće oprobati. Sa iglom mi nikako ne ide da precizno uzmem larvu.
Puno mi vremena treba iako imam mirne ruke ometa me vid jer imam slabu dubinu odnosno teško mogu na blizinu odrediti što mi je bliže , a što dalje i onda svako malo igla umjesto da potkupim larvu odozdo uprem iglom direkt u larvu i tako je oštetim.
Tu sisaljku kako si opisao je jednostavno napraviti pa ću oprobati ako bude išlo proizvesti nešto matične mliječi. Za uzgoj matica koristim Jenter aparat.
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la sahista » 27 sij 2012, 23:34

Hm,ne bih da vas ometam,ali ja sam samo pio pivu u ranoj mladosti preko slamcice :D .
Samo naprijed...
Pozdrav.
Riječi su kao pčele , one su istovremeno i med i žaoka...
Avatar korisnika
sahista
Aktivan
 
Postovi: 1053
Pridružen: 20 ruj 2010, 20:09
Lokacija: Goirle..Holandija

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la medonosa » 28 sij 2012, 00:00

Stipo napisao:Valja mi tu metodu na proljeće oprobati. Sa iglom mi nikako ne ide da precizno uzmem larvu.
Puno mi vremena treba iako imam mirne ruke ometa me vid jer imam slabu dubinu odnosno teško mogu na blizinu odrediti što mi je bliže , a što dalje i onda svako malo igla umjesto da potkupim larvu odozdo uprem iglom direkt u larvu i tako je oštetim.
Tu sisaljku kako si opisao je jednostavno napraviti pa ću oprobati ako bude išlo proizvesti nešto matične mliječi. Za uzgoj matica koristim Jenter aparat.

Stipo,ja necu reci da Jenter nevalja,ili Nikot,svaka metoda je dobra,ja ne zastupam ni jednu firmu,niti jedan institut,niti neciji interes,niti zelim nesto prodati nekome,iznosim svoje iskustvo pcelara prakticara,ovakve stvari i mozes procitati u knjigama ili vidjeti kod pcelara prakticara,gsje se svodi da sa sto manje rada i ulaganja postignes velike rezultate,ne rezultate da kazes ja sam pcelar imam 80 kosnica i izvadio sam ove godine 2 tone meda,ja imam najbolju tehnologiju pcelarenja,a nisi rekao koliko se te godine ulozio!Troskove i rad na pcelinjaku i izdatke treba svesti na najmanju mogucu mjeru a postici sa raspolozivim najvece rezultate!Ne kazem da treba stedjeti da pcele gladuju ili nekupovati ljekove iako su neki skuplji,ili losije satne osnove,ali netreba ni kupovati el vrcaljku za pcelinjak od 20 kosnica,ili el.topionik voska,ili kosnice urediti ,farbati da se glancaju a pcele se roje,,ili su bolesne!Da se vratim gore onoj spravici,tamno sace se stavlja da bi se bjele larvice bolje vidjele,sjednes za sto negdje u hladovinu i uzmes ram gradjevnjak i treniras,nakon 5 min si prvak u toj tehnici u cijelom svom kantonu,i da nisi kupio spravicu Karl Jentera za 80 eurona,po tvojoj racunici za selenje na bagrem,mogao si za 80 eurona odseliti pcelinjak 70km od tebe u Busovacu ili dolinu Lasve gdje bagrem cvjeta isto ko u Modrici i medi,i uzeti na 50 kosnica 500-900kg meda !Nije kritika niti nesto lose niti pametujem,govorim ti ono sto bi ja uradio!
www.apisfarm.de www.apisfarm.de
Avatar korisnika
medonosa
Aktivan
 
Postovi: 1660
Pridružen: 02 sij 2012, 16:32
Lokacija: Haan-Deutschland-Njemacka

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la zvones » 28 sij 2012, 20:02

Stipo napisao:Valja mi tu metodu na proljeće oprobati. Sa iglom mi nikako ne ide da precizno uzmem larvu.
Puno mi vremena treba iako imam mirne ruke ometa me vid jer imam slabu dubinu odnosno teško mogu na blizinu odrediti što mi je bliže , a što dalje i onda svako malo igla umjesto da potkupim larvu odozdo uprem iglom direkt u larvu i tako je oštetim.
Tu sisaljku kako si opisao je jednostavno napraviti pa ću oprobati ako bude išlo proizvesti nešto matične mliječi. Za uzgoj matica koristim Jenter aparat.


Osim lošeg vida , meni ni ruke nisu potpuno sigurne ( a možda je i to u vezi sa vidom) . Svakako da je ovaj način u literaturi opisan napr. u knjizi Branka Relića
ali nije dat ovako jednostavan primjer pravljenja naprave, pa uz zahvalu i pohvala medonosi .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la Stipo » 28 sij 2012, 20:58

medonosa napisao:Stipo,ja necu reci da Jenter nevalja,ili Nikot,svaka metoda je dobra,ja ne zastupam ni jednu firmu,niti jedan institut,niti neciji interes,niti zelim nesto prodati nekome,iznosim svoje iskustvo pcelara prakticara,ovakve stvari i mozes procitati u knjigama ili vidjeti kod pcelara prakticara,gsje se svodi da sa sto manje rada i ulaganja postignes velike rezultate,ne rezultate da kazes ja sam pcelar imam 80 kosnica i izvadio sam ove godine 2 tone meda,ja imam najbolju tehnologiju pcelarenja,a nisi rekao koliko se te godine ulozio!Troskove i rad na pcelinjaku i izdatke treba svesti na najmanju mogucu mjeru a postici sa raspolozivim najvece rezultate!Ne kazem da treba stedjeti da pcele gladuju ili nekupovati ljekove iako su neki skuplji,ili losije satne osnove,ali netreba ni kupovati el vrcaljku za pcelinjak od 20 kosnica,ili el.topionik voska,ili kosnice urediti ,farbati da se glancaju a pcele se roje,,ili su bolesne!Da se vratim gore onoj spravici,tamno sace se stavlja da bi se bjele larvice bolje vidjele,sjednes za sto negdje u hladovinu i uzmes ram gradjevnjak i treniras,nakon 5 min si prvak u toj tehnici u cijelom svom kantonu,i da nisi kupio spravicu Karl Jentera za 80 eurona,po tvojoj racunici za selenje na bagrem,mogao si za 80 eurona odseliti pcelinjak 70km od tebe u Busovacu ili dolinu Lasve gdje bagrem cvjeta isto ko u Modrici i medi,i uzeti na 50 kosnica 500-900kg meda !Nije kritika niti nesto lose niti pametujem,govorim ti ono sto bi ja uradio!

Jenter aparat sam nabavio zbog vida jer poslje saobraćajke koju sam jedva preživio izgubio sam vid na jedno oko. Jenter aparat mi omogućava da sve to radim bez problema.
Što se tiče bagrama znam da ga ima meni mnogo bliže ali ni Busovača ni Lašva mi nisu baš tako blizu duplo je to dalje od tih 70 km ali o tome u drugoj temi.
Pčelar uvjek ima nešto naučiti.
Koristim samo Bio Vit Clean Koristim samo Bio Vit Clean
Avatar korisnika
Stipo
Aktivan
 
Postovi: 2822
Pridružen: 05 kol 2009, 01:32
Lokacija: Vidoši Livno

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la medonosa » 28 sij 2012, 22:08

Stipo napisao:
medonosa napisao:Stipo,ja necu reci da Jenter nevalja,ili Nikot,svaka metoda je dobra,ja ne zastupam ni jednu firmu,niti jedan institut,niti neciji interes,niti zelim nesto prodati nekome,iznosim svoje iskustvo pcelara prakticara,ovakve stvari i mozes procitati u knjigama ili vidjeti kod pcelara prakticara,gsje se svodi da sa sto manje rada i ulaganja postignes velike rezultate,ne rezultate da kazes ja sam pcelar imam 80 kosnica i izvadio sam ove godine 2 tone meda,ja imam najbolju tehnologiju pcelarenja,a nisi rekao koliko se te godine ulozio!Troskove i rad na pcelinjaku i izdatke treba svesti na najmanju mogucu mjeru a postici sa raspolozivim najvece rezultate!Ne kazem da treba stedjeti da pcele gladuju ili nekupovati ljekove iako su neki skuplji,ili losije satne osnove,ali netreba ni kupovati el vrcaljku za pcelinjak od 20 kosnica,ili el.topionik voska,ili kosnice urediti ,farbati da se glancaju a pcele se roje,,ili su bolesne!Da se vratim gore onoj spravici,tamno sace se stavlja da bi se bjele larvice bolje vidjele,sjednes za sto negdje u hladovinu i uzmes ram gradjevnjak i treniras,nakon 5 min si prvak u toj tehnici u cijelom svom kantonu,i da nisi kupio spravicu Karl Jentera za 80 eurona,po tvojoj racunici za selenje na bagrem,mogao si za 80 eurona odseliti pcelinjak 70km od tebe u Busovacu ili dolinu Lasve gdje bagrem cvjeta isto ko u Modrici i medi,i uzeti na 50 kosnica 500-900kg meda !Nije kritika niti nesto lose niti pametujem,govorim ti ono sto bi ja uradio!

Jenter aparat sam nabavio zbog vida jer poslje saobraćajke koju sam jedva preživio izgubio sam vid na jedno oko. Jenter aparat mi omogućava da sve to radim bez problema.
Što se tiče bagrama znam da ga ima meni mnogo bliže ali ni Busovača ni Lašva mi nisu baš tako blizu duplo je to dalje od tih 70 km ali o tome u drugoj temi.
Zao mi je zbog saobracajke,Stipo,malo je teze ovdje diskutovati jer ove rijeci nemaju osjecaj, zvuk govora,pa se nekada spetljamo,ali uglavnom skuzio si sta sam htio reci!
www.apisfarm.de www.apisfarm.de
Avatar korisnika
medonosa
Aktivan
 
Postovi: 1660
Pridružen: 02 sij 2012, 16:32
Lokacija: Haan-Deutschland-Njemacka

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la medonosa » 28 sij 2012, 22:21

zvones napisao:
Stipo napisao:Valja mi tu metodu na proljeće oprobati. Sa iglom mi nikako ne ide da precizno uzmem larvu.
Puno mi vremena treba iako imam mirne ruke ometa me vid jer imam slabu dubinu odnosno teško mogu na blizinu odrediti što mi je bliže , a što dalje i onda svako malo igla umjesto da potkupim larvu odozdo uprem iglom direkt u larvu i tako je oštetim.
Tu sisaljku kako si opisao je jednostavno napraviti pa ću oprobati ako bude išlo proizvesti nešto matične mliječi. Za uzgoj matica koristim Jenter aparat.


Osim lošeg vida , meni ni ruke nisu potpuno sigurne ( a možda je i to u vezi sa vidom) . Svakako da je ovaj način u literaturi opisan napr. u knjizi Branka Relića
ali nije dat ovako jednostavan primjer pravljenja naprave, pa uz zahvalu i pohvala medonosi .
Hvala Zvones,istina je sto si rekao za Branka Relica,ali sam i ja rekao da sam radio kod njega "irgetovao-pomagao"pa sam imao srecu vidjeti i nauciti,primjeniti puno stvari,kao i kod drugih pcelara,sto nije u knjizi opisano.
Slika
Slika
www.apisfarm.de www.apisfarm.de
Avatar korisnika
medonosa
Aktivan
 
Postovi: 1660
Pridružen: 02 sij 2012, 16:32
Lokacija: Haan-Deutschland-Njemacka

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la ELMIR » 16 svi 2013, 13:15

zanima me koji je aprat za proizvodnju matica bolji jenter ili nikom ko ima iskustva nek mi kaze koji je bolji za radit :?:
ELMIR
Čita, piše dovoljno
 
Postovi: 41
Pridružen: 27 sij 2010, 11:26

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la Tarik » 19 stu 2013, 10:21

ELMIR napisao:zanima me koji je aprat za proizvodnju matica bolji jenter ili nikom ko ima iskustva nek mi kaze koji je bolji za radit :?:


i mene ovo zanima ja bih još dodao koji aparat je pogodniji i za proizvodnju MM? ja sam mislio naručiti ovaj set pod brojem 4959 od Holtermana http://www.holtermann-shop.de/index.php ... nicot.html, hvatać matice 4753 http://www.holtermann-shop.de/index.php/cPath/70_65 i kinesku iglu 4708 http://www.holtermann-shop.de/index.php/cPath/70_178.

Zamoli bih kolege za savjet da li je ovaj izbor dobar i da li je ovdje sve što mi je potrebno za prikupljanje MM i proizvodnju matica?

Inaće od Holtermanna sam već dobio plastićne SO 10 kom. za probu, pa ćemo vidjeti kako če se pokazati.
Tarik
Čita i piše, dobar
 
Postovi: 164
Pridružen: 05 lip 2013, 16:04

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la senad » 19 stu 2013, 19:32

Ermin ef. je stručnjak za MM i uzgoj matica sa tim sistemima viewtopic.php?f=28&t=937

Po meni ko želi da uzgaja matice i prikuplja MM ne treba cijeloviti sistem ( NIKOCT niti JENTER )

Za uzgoj matica perfektano je od NICOTA ,
* osnova matičnjaka ( ove osnove su više nego odlične za MM)
* nosači
* vikleri

Ko ne želi ručno da presađuje larve za uzgoj matica možda je JENTER prikladniji

Imam skoro sve moguće igle ( inox ,kineske) radim sa vlastitom iglom koju sam podesio za svoju ruku.

Pčelar koji želi da se bavi ovim poslom mora imati sav potreban pribor.
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3024
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la mirsad » 19 stu 2013, 20:35

POZ
Za proizvodnju MM nikot ima poseban sistem.
Celije su vece i vezane su po 11 kom.
Proezvodnja MM se radi uvijek metodom presadzivanja
u iste celije iz kojih se izvadi MM.
MK
mirsad
Čita i piše, vrlodobar
 
Postovi: 381
Pridružen: 29 sij 2011, 13:57
Lokacija: Anderstorp-Svedska-Skandinavija

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la senad » 19 stu 2013, 21:28

mirsad napisao:POZ

Celije su vece i vezane su po 11 kom.

MK


Ove po 11 nisu ništa veće samo su vezan u niz i za njih ima plastični nosač u koji se umetnu . Medonosa je postavio slike na ovom linku viewtopic.php?f=17&t=435&start=25
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3024
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Uvod u temu uzgoj matica

PostPostao/la Tarik » 20 stu 2013, 10:13

mirsad napisao:POZ
Za proizvodnju MM nikot ima poseban sistem.
Celije su vece i vezane su po 11 kom.
Proezvodnja MM se radi uvijek metodom presadzivanja
u iste celije iz kojih se izvadi MM.
MK


Pozdrav kolega,

nisam pronašao u katalogu ovaj sistem koji navodiš, da li znaš gdje se može naručiti?
Tarik
Čita i piše, dobar
 
Postovi: 164
Pridružen: 05 lip 2013, 16:04

Prethodni

Vrati se na: EDUKACIJA-ODABRANE TEME

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron