Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 19 ruj 2011, 01:57

Poslje prvog tretiranja , koje sam obavio 5. i 6. 08 . nisam ni imao neke rezultate , a padanje i nije bilo osobito izraženo iako ga je bilo . Razlog što je tretiranje
bilo u dva dana je detaljan pregled društava . U to vrijeme i nisu bile tako visoke temperature , pa su košnice bile bez dodatne ventilacije , smatrajući da će na taj
način biti efikasniji tretman . 12 . 08. sam nekoliko plodišta prebacio u gornji nastavak i s tim su sva društva bila u položaju " za zimu " i zatim pošto su već počele
vrućine , uradio sam dodatnu ventilaciju podizanjem krovova za nekoliko mm . Otišao sam na odmor i po povratku me čekalo iznenađenje jer je na podnicama bilo
znatno više varoe nego sam očekivao .
Drugo tretiranje je obavljeno 7. 09. , dakle nešto više od mjesec dana iza prvog. Bolje je bilo ranije , ali tako se desilo .Tretiranje je obavljeno u prijepodnevnim
satima (tako uvijek radim ) sa sirupom voda , šečer 1:1 i oksalnom 2,5 % (prvo je bilo sa 2 % ) Rezultati izgledaju ovako :

košnica ---8.09---9.09--10.09---11.09---12.09---13.09---14.09---15.09---16.09---17.09---18.09---21.09---22.09---23.09---24.09---25.09---26.09----------------ukupno
----1--------78------38-----57-------62-------51-------48------32--------34------18-------32-------38------86------19-------19--------8--------3--------13-------------------636---
----3--------53------45-----34-------30-------31-------34-------8---------21------41-------23-------16------32------27-------23-------24-------11--------4-------------------457---
----4--------38------24-----19-------12-------10--------9--------7---------4--------5-------10-------10------14-------4--------5---------3--------2---------7-------------------183---
----7--------29------19-----67-------56-------42-------18-------38-------54-------37-------22-------19------59------45------79--------84-------31-------38-------------------737---
----8--------17-------2------4---------5--------2---------5--------4--------10-------8--------9---------7------14------13-------4--------13--------5---------8--------------------130---
---11--------66------43-----44-------36-------14-------29-------24-------24-------32-------19-------9-------52------56------53-------55-------21--------30-------------------607---
---12-----------tretirana , nije moguće brojanje--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---13--------18-------9------9--------15--------2--------7--------8--------13-------4--------10--------9-------16-------6-------8---------5--------6---------0-------------------145---
---14--------32------15-----15-------22--------6-------14--------4--------13------21--------34-------10------29-------17-----15--------9--------7---------6-------------------369---
---15--------44------24-----18--------9--------10------13--------4--------15------20---------6-------13------14-------13-------2--------5--------7---------9-------------------226---
---16--------41------20------9--------27--------8-------15--------2--------10------11-------12-------16------13--------5-------8--------6--------2---------3--------------------208---
---18--------89------54-----80-------94--------67------89-------57--------82------91-------84-------42------167-----107----101------78-------36--------34-----------------1352---
---19--------23------11-----12-------10---------9------17-------18---------6-------12-------15-------11------17-------11------7--------7---------4---------4-------------------196---
---20--------67------37-----29-------10--------34------38-------20--------21------33-------22-------22------53-------15------30------15--------9---------10------------------465---
---21--------51------16-----19--------6--------12-------21------24--------21-------30-------49-------24------57-------25-----29-------24-------17--------29------------------454---
---22--------48------29-----28-------13---------6-------11-------4--------11-------52-------48-------18------24-------15------12------19--------14--------6-------------------358---
nukleus----------------------------------------12 09---13.09---14.09---15.09---16.09---17.09---18.09---21.09---22.09---23.09---24.09---25.09---26.09--------------ukupno--
---2-----------------------------------------------6-------67--------31------23-------11--------16-------8-------23-------12------15------29--------21--------9-------------------271---
---5-----------------------------------------------4-------22--------14-------5--------14--------10------12-------9--------5--------8-------12--------7---------5------------------127---
---6-----------------------------------------------8-------28--------25------11--------8----------9------11-------12-------7--------2--------3---------2--------2-------------------128---
---9-----------------------------------------------1-------46--------24-------5---------8 ---------2-------4--------3--------3-------4---------0---------2--------0------------------102---
--10-----------------------------------------------7-------26--------15-------8---------7----------9-------8-------5--------1--------4--------2---------9--------3-------------------104---
--17-----------------------------------------------5-------19---------4-------5----------7---------6-------2--------4--------3-------11-------9---------3--------4--------------------82---

Mislio sam u tabelu uvesti i današnji dan ali me je kiša spriječila u tome , a kako stoje stvari , neće ni sutra biti brojanja . Iz tabele je vidljivo da je brojanje krenulo
08. 09. , dan poslje tretiranja za društva koja su tretirana . Naknadno 12. 09. tretiranisu po prvi put nukleusi koje nisam imao namjeru tretirati prije zimskog tretmana .
Nukleusi su tretirani prije podne, a istog dana popodne je bilo prvo brojanje , kad su brojane varoe u svim društvima . Brojevi nukleusa su po redu kako stoje između
košnica i kako ih nisam stimulirao odreda su slabiji , nego društva , pa je za očekivat da će imati manje varoe .
Kod društava je u prosjeku najveći pad bio prvi dan poslje tretiranja, međutim nije svugdje tako, negdje je to bio treći, četvrti , a rjeđe i neki kasnije dan . Bilo je dana
kad su gotovo sva društva imala manje varoe , pa bi kasnije opet taj broj porastao . Na pitanje zašto je tako , nije teško dati odgovor . Kad god su pčele izlazile iz legla
dolazilo bi do povećanja broja varoe . Također kad god sam primjetio " ples mladih pčela " sljedećeg dana u ladici te košnice bio bi povećam broj varoe . Treba reči da je
leglo već odavno u smanjenju , te da je sad pretežno staro leglo pred izlaskom . Pčele ne izlaze baš svaki dan ali nekad nešto manje , nekad i nešto više .
Pri pregledu tabele , lako je uočiti košnicu br. 18 , gdje je bio najveći pad 829 za 11 dana i košnicu br. 8 gdje je bio najmanji pad 73 varoe . Društvo br. 18 je vrlo
snažno i vjerovatno najjače na pčelinjaku. Jedino društvo koje je u toku sezone bilo na četiri LR nastavka. Međutim i društvo br. 8 iako je nešto slabije spada među jača
društva . Činjenica je da je kod njega bila zamjena matice ( tiha smjena ) . Oba društva su što bi se reklo u suncu . Međutim ima društava također snažnih , koja su u
relativnom hladu , a takva su 20 , 21 pa i broj 4 . Ćime objašnjavam društvo 18 . Vjerujem da je u vrijeme prvog tretmana bilo dosta varoe koja je ušla u leglo nešto
prije samog tretmana . Kako sam već naglašavao tretman je bio sa smanjenom količinom sredstva , koje je po izlasku varoe iz legla već smanjeno ili nikako djelovalo .
Međutim , da je bilo nekog dejstva , najbolje se vidi upravo na ovoj košnici . U njenoj ladici ima daleko najviše mlade varoe . Ćak i sada kod brojanja mogu vidjeti
relativno malo zrele varoe , a pretežno je mlada varoa . Interesantno je koliki je dijapazon i kod mlade varoe .Vidi se varoa od sitne jedva vidljive , gotovo providne ,
nešto veće sedefaste , roskaste , više nijansi svjetlo smeđe boje , koje također mogu biti i manje i veće . Sva manja varoa , mislim da je neoplođena i da ne može
sazriti . Mislim da su za to moguće krive ženke varoe , koje su donekle oštećene snjele jaja , ali su njeni potomci bili nesposobnu za oplodnju , pa tako i za normalan
razvoj. Ladice su poslje svakog brojanja čišćene, a stanje se zapisivalo na papir za kontrolu u ladici i posebno u teku, tako da nema greške kod zapisivanja. U ladicama
se mogao vidjeti poneki moljac(nisu zatvorene ) , crv moljca , jaja , poneka bubica i rijetko gdje mrav Pošto je ranije znalo biti mrava , zaključio sam da ih nema ,
zato što pčele nisam prihranjivao . Ipak desila se jedna zanimljivost . U jednoj ladici našao se jedan mrav ali mrtav jer je bio u kapljici sirupa oksalne .Nije prvi put da
mrav strada od oksalne , ali je prvi put da na njemu vidim varou , koja se vrti na njemu i imam osjećaj da ga bode . Smješno :lol: , da ali vidio sam varou i na grudvici
polena i na drugoj varoi . Najčešće ako su žive pritisnu jedna drugu abdomenom , vrte se u krug i očigledno gladne pokušavaju doć do hemolimfe bodući sve što stignu .

Nakon tri dana 21. 09. ponovo napravljeno brojanje ladica ..Vidi se u odnosu na zadnje brojanje prosjećan pad broja varoe kod većine zajednica . Društvo br. 18 još uvijek
ima visok pad uz i dalje dosta mlade varoe . Društva 7 , 11 , 22 i 23 imaju sličan ili povećan pad ( 11 ) .

Danas 22.09. upisani rezultati za današnji dan . Primjetni povećani rezultati u odnosu na zadnji rezultat ako se gleda u prosjeku za jedan dan . Broj 18 i dalje povećano
padanje uz danas i najveći pojedinačni pad varoe (107 ) .

Upisani rezultati za 23.09. Rezultati su sa malom razlikom približni jučerašnjim . Drugi pojedinačno največi pad zabilježen ponovo na košnici br. 18 (101 varoa ). Najveći
pojedinačni pad zabilježen i za košnicu br. 7 (79 varoa) I dalje mi je neobičan mali pad kod košnice br. 7, danas 4 varoe ,a ukupno 104 varoe . Da nema tragova tretiranja
na papiru u ladici , rekao bih da nije uopće tretirana . Međutim i kad se primjeti pojačan rad te košnice, uvijek ima malo varoe i nije jedina , tako da će se sve morati
evidentirati . Naravno , kod zimskog tretiranja će se posigurno znati pravo stanje stvari .

Ponovo upis za tri dana , pojedinačno za 24.09 , 25.09 i 26.09 . Osjeća se smanjenje pada varoe iako je 24 . 09 u košnici br. 7 zabilježen najveći pojedinačni pad za
tu košnicu 84 varoe (dan prije 79 varoa, drugi rezultat) . Košnica br. 8 i pored manjeg rasta 24.09 (13 varoa) ima ukupno najmanje varoa 130 , što je vrlo malo ,obzirom
na njenu snagu.Objašnjavam to na dva načina .Bila je tiha smjena matice, pa iako nije bilo prekida legla,leglo je prije smjene sporo napredovalo.To stanje je promijenila
mlada matica ali postoji mogučnost da je prvi tretman pao u vrijeme prije nego je varoa značajno ušla u leglo , tako da je značajno , bez obzira na njen broj stradala ,
prije nego se razmahala . Ovu košnicu slijedi košnica 13 sa 145 varoa , ali ona spada u slabije po snazi, a danas je zabilježila prvu nulu i košnica br. 4 sa 183 koja isto tako
spada u snažnije i imala je dosta legla, ali eto ima relativno malo varoe . Košnica br. 18 poslje nekoliko najvećih rezultata zabilježenih u nekoliko zadnjih dana, u dva
posljednja ima značajno smanjenje (36 i 34 varoe ).Kod ove košnice je ukupan pad sa današnjim danom (26.09 ) 1352 varoe,gotovo duplo o odnosu na košnicu 7 koja slijedi.
Tumačenje ovolikog broja varoe u ovoj košnici moglo bi biti puno legla pred zatvaranje i svježe zatvorenog u vrijeme tretiranja . Međutim tretman je ipak nepovoljno
djelovao na veliki dio varoe .To vidim po velikom broju vrlo mlade i slabo razvijene varoe u ladici i jako malo potpuno razvijene . Uz to vidim još dvije stvari o kojima nisam
ranije pisao . Značajno veliki broj varoe, po procjeni cca 20% je nagrižen . Često je jedan dio i odgrižen , a ove nagrižene su na raznim dijelovima nekad i preko pola .
Ponekad se može vidjeti samo hitin , a tijela varoe nema . Mislim da se ovo može vezati isključivo za pčele , jer mrava gotovo i nevidim , a ako nekog vidim ne nosi varou.
Inače da nose varou , sigurno je ne bi mogao brojati , jer odnjeli bi svu .Ćekam da vidim hoće li se u većini košnica potpuno smanjiti pad , premda to možda i neće tako biti .
Smatram da je oksalna trebala već ranije prestat djelovati , pa me ovakav pad iznenađuje . Očigledno je vezan za izlazak legla, a pošto je već jako smanjeno i vrlo je malo ili
nimalo novog , ono varoe što ostane , pa i u košnici 18 ne može ozbiljno uticati na snagu društva .
Zadnja izmjena: zvones; 26 ruj 2011, 21:43; ukupno mijenjano 4 put/a.
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 23 ruj 2011, 21:37

Uređenjem posta iznad, unešeni su rezultati tretiranja za tri dana 21. 09. , zatim za 22.09. i 23. 09. sa komentarom , pa ko želi može pogledati . Stanje varoe će se pratiti
još nekoliko dana .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 30 ruj 2011, 22:50

k--8.09--9.09--10.09--11.09--12.09--13.09--14.09--15.09--16.09--17.09--18.09--21.09--22.09--23.09--24.09--25.09--26.09--27.09--28.09--29.09--30.09 ukupno-1---78-----38-----57-----62-------51-----48------32------34------18-----32-------38-----86------19------19------8--------3-----13------30------38------43------33----------780---
3---53-----45-----34-----30-------31-----34-------8-------21------41-----23-------16----32------27-------23-----24-------11-----4------15-------21-----37------17----------547---
4---38-----24-----19-----12-------10------9-------7--------4--------5-----10-------10-----14------4--------5-------3--------2------7-------8--------3------10-------9----------213---
7---29-----19-----67-----56-------42-----18------38-------54------37-----22------19-----59------45------79------84------31-----38------45-------78-----71------82--------1013---
8---17------2------4-------5--------2-------5-------4-------10-------8-------9-------7------14------13-------4------13-------5------8-------9---------7-------8------11---------165---
11--66-----43-----44-----36-------14-----29------24------24------32------19-------9------52------56------53-----55-------21----30------37-------41------39-----58---------782---
12-----------tretirana , nije moguće brojanje----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13--18------9------9-----15--------2--------7-------8-------13------4-------10-------9-----16-------6-------8-------5--------6------0-------0---------6-------3------2----------156---
14--32-----15-----15----22--------6-------14-------4-------13-----21------34------10-----29------17-----15-------9--------7------6-------6---------9-------9------18---------411---
15--44-----24-----18-----9--------10------13-------4-------15-----20-------6------13-----14------13-------2-------5--------7------9-------6---------3------14-------5---------254---
16--41-----20------9-----27--------8-------15-------2-------10-----11------12-----16-----13-------5-------8-------6---------2------3-------3--------12------6-------4----------233---
18--89-----54-----80-----94-------67------89------57-------82-----91------84-----42----167-----107----101-----78-------36------34-----27--------25-----17------9---------1430---
19--23-----11-----12-----10--------9------17------18--------6------12------15-----11-----17------11------7--------7--------4-------4-------5---------5-------5------8----------219---
20--67-----37-----29-----10-------34------38-----20--------21-----33------22-----22-----53------15-----30-------15--------9------10-----19--------11-----15-----14---------524---
21--51-----16-----19------6-------12------21------24-------21------30------49-----24-----57------25-----29-------24-------17-----29-----21--------13-----14-----18---------520---
22--48-----29-----28-----13--------6------11-------4--------11-----52------48-----18-----24------15-----12-------19-------14-------6-----15--------23-----25-----27---------448---
nukleus----------------------------12.09--13.09--14.09--15.09--16.09--17.09--18.09--21.09--22.09--23.09--24.09--25.09--26.09--27.09--28.09--29.09--30.09-----ukupno--
2--------------------------------------6-------67-----31------23-------11-----16------8------23-------12-----15------29------21-------9------22------12-------5-------4----------314---
5--------------------------------------4-------22-----14-------5-------14------10-----12------9--------5-------8------12-------7--------5------3--------1--------5------12---------148---
6--------------------------------------8-------28-----25------11--------8-------9-----11------12-------7-------2-------3--------2--------2------2--------3-------7-------0----------140---
9--------------------------------------1-------46-----24-------5--------8 -------2-----4--------3-------3-------4--------0--------2-------0------1--------1-------0-------0-----------104---
10-------------------------------------7-------26-----15-------8--------7-------9------8-------5--------1------4--------2--------9-------3------6--------4--------1-------1----------116---
17-------------------------------------5-------19------4-------5--------7--------6------2-------4--------3------11------9--------3-------4------2--------1--------0-------1-----------86---

Dodati su rezultati za 27. ; 28. ; 29. i 30. 09 . Kod većine društava se vidi dalje smanjenje broja varoe iako to negdje i ne izgleda tako . Društvo br. 7 je zabilježilo
danas svoj drugi rezultat uopće ( 82 ) , a društvo 18 ,koje ima najviše varoe poslje 23. i 24. kad je bilježilo dva najveća rezultata bilježi stalan pad , pa je danas
imalo najmanji rezultat , svega 9 varoa . Kod većine društava se prikaz može uraditi gotovo sinusaidalno, jer poslje velikog rasta bilježi postepen pad i zatim ponovo
nekoliko dana rast , nekoliko dana pad i tako stalno . Da budem iskren, prvi put vršim ljetno brojanje, tako da me rezultati u jednu ruku iznenađuju, ali dobijam vrlo
vrijedne podatke.Po ovim rezultatima mogu gotovo pratiti kad je bio izlazak mladih pčela ali me i iznenađuje dugotrajnost djelovanja oksalne kiseline. Ćak ne mislim
da ona više djeluje, ali po mnogim karakteristikama djelovala je na varou koja sada pada .Razlog mog vjerovanja je jako puno mlade i nedorasle varoe , očigledno
stradala po izlasku mladih pčela ili ćak u leglu. Ja uz to ne vidim oštećene mlade pčele niti izbacivanje lutki . Zadnjih dana vidim nešto više starijih varoa nego ranije
ali padaju , a ukupni broj varoe se ipak smanjuje . Ipak ono što uvijek podvlačim je da ću pravo stanje znati tek poslje zimskog tretmana .
Ono o ćemu nisam dosada pisao je da od samog početka vidim neke razlike kod varoe . Moguće da sam ja to primjetio i kod prošlog,zimskog tretmana , ali ko će po
hladnom vremenu baš sve gledati .Varoa je iste veličine ,ali dok je jedna potpuno čista, bez obzira na boju , druga ima tamne tačkice po sebi . Te tačkice ponekad
čine tamnu liniju , tanju ili širu , a nekad imaju na hitinu raspored sličan kao kod buba mare . Naravno neznam , dali se radi o novoj pojavi , rodbinskim odnosima
ili deformaciji , a moguće i da je varoa dobila nekog napasnika . Posljednja je mogučnost jače djelovanje oksalne kiseline .
Analiza ovih podataka mi nameće kako niz pitanja , tako i neke sumnje u vezi saznanja o varoi . Tako društvo koje ima najviše varoe (18) je na suncu i također
društvo ( 8 ) koje ima malo varoe . Društvo (7) je drugo po broju varoe je također u suncu , dok je društvo (21) koje je u ovom trenutku vjerovatno jače od (18)
u relativnom hladu i ima gotovo tri puta manje varoe od njega .Slično je sa društvom br. 20 . Zanimljivo je i društvo 4 sa vrlo malo varoe , matica prošlogodišnja
jedva preživilo zimu i sporo se razvijalo , a onda buknulo i sad solidno . Također u hladu , imalo dosta legla i spada među ona koja imaju najmanje varoe .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 04 lis 2011, 23:34

košnica------do-30.09.------1.10.------2.10.------3.10.------4.10.---------------ukupno
----1-------------780-----------29---------58----------46---------41--------------------954
----3-------------547-----------28---------26----------56---------27--------------------684
----4-------------213------------2---------15-----------7----------12--------------------249
----7------------1013----------70---------56-----------59---------42-------------------1240
----8-------------165-----------12---------12-----------6----------8---------------------203
---11-------------782-----------38--------54-----------61---------40--------------------975
---12-----------tretirana , nije moguće brojanje------------------------------------------
---13-------------156------------3----------1-----------0-----------4--------------------164
---14-------------411----------16-----------7-----------6-----------1--------------------441
---15-------------254-----------8-----------18----------3-----------5--------------------288
---16-------------233-----------6-----------11----------16---------13-------------------279
---18------------1430----------16----------20----------26---------30------------------1522
---19-------------219----------12-----------7-----------12---------12-------------------262
---20-------------524-----------9-----------33----------38---------44-------------------648
---21-------------520----------35-----------31----------26---------15-------------------627
---22-------------448----------45-----------27----------41---------26-------------------587

nukleus-------do 30.09------1.10--------2.10--------3.10-------4.10----------------ukupno
----2--------------314----------9------------4------------5-----------4-------------------336
----5--------------148---------11----------18-----------17-----------8-------------------202
----6--------------140----------4-----------3-------------5-----------2-------------------154
----9--------------104----------2-----------0-------------3-----------1-------------------110
---10--------------116----------6-----------3-------------2-----------2-------------------129
---17---------------86----------2-----------1-------------3-----------1---------------------93

Zbog toga što varoa i dalje pada , odlučio sam dopuniti tabelu tako što sam upisao ukupno stanje od 8.09. do 30.09. i zatim dodao rezultate od 1.10. do 4. 10.
I dalje je primjetan ciklički rast ili pad gotovo kod svih košnica .Nastavit ću pratit stanje varoe sve do smanjenja na većini košnica .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 08 lis 2011, 22:15

Nova tabela , dodato brojanje od 5.10 do 8. 10

košnica------do-30.09.------1.10.------2.10.------3.10.------4.10.-----5.10-----6.10-----7.10-----8.10-------ukupno
----1-------------780-----------29---------58----------46---------41---------30-------13--------13--------4----------1014
----3-------------547-----------28---------26----------56---------27---------28-------40--------27-------21-----------800
----4-------------213------------2---------15-----------7----------12----------9--------8---------7---------8------------281
----7------------1013----------70---------56-----------59---------42---------38-------23-------24--------38----------1363
----8-------------165-----------12---------12-----------6----------8-----------6---------8--------9----------5-----------231
---11-------------782-----------38--------54-----------61---------40---------36--------10-------22--------7----------1050
---12-----------tretirana , nije moguće brojanje---------------------------------------------------------------------------
---13-------------156------------3----------1-----------0-----------4----------4---------5---------4---------3-----------180
---14-------------411----------16-----------7-----------6-----------1----------6---------4---------4---------2-----------457
---15-------------254-----------8-----------18----------3-----------5----------3--------11---------4---------7-----------313
---16-------------233-----------6-----------11----------16---------13---------10--------7--------10---------3-----------309
---18------------1430----------16----------20----------26---------30---------19--------26-------20-------12----------1599
---19-------------219----------12-----------7-----------12---------12---------15--------10--------2--------6------------295
---20-------------524-----------9-----------33----------38---------44---------33--------21-------19-------13-----------734
---21-------------520----------35-----------31----------26---------15---------12---------9--------6--------12-----------666
---22-------------448----------45-----------27----------41---------26---------29--------32-------39-------27-----------714

nukleus-------do 30.09------1.10--------2.10--------3.10-------4.10-------5.10------6.10-----7.10-----8.10------ukupno
----2--------------314----------9------------4------------5-----------4----------6----------6----------4--------5----------357
----5--------------148---------11----------18-----------17-----------8----------7---------11--------14--------6----------240
----6--------------140----------4-----------3-------------5-----------2----------2----------2----------5--------4----------167
----9--------------104----------2-----------0-------------3-----------1----------1----------3----------2--------2----------118
---10--------------116----------6-----------3-------------2-----------2----------4----------2----------3--------8----------146
---17---------------86----------2-----------1-------------3-----------1-----------2---------1----------1---------1----------98

Tabela dopunjena za 5. , 6. , 7. i 8.10 . Kod svih zajednica se osjeća dalje smanjenje pada . Tu nešto odstupa br. 7 koje uodnosu na prethodna dva dana ima
povećanje . Primjetno je zadnja dva dana , a osobito danas da je malo nerazvijene varoe i pada uglavnom stara varoa . I tu odstupa društvo 7 gdje je praktično
sva varoa stara . Najviše mlade varoe ima u društvu br. 3 , a po unosu peluda zadnjih dana u njemu bi moglo biti i produženo leglo , u ostalim mislim da je leglo
praktično stalo , možda ima malo izlazećeg .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 12 lis 2011, 22:49

Premda sam mogao zadnjih sedam , osam dana uračunati u prirodni pad , nisam to radio iz razloga što je padalo još dosta mlade varoe . Zadnjih nekoliko dana pada pretežno
stara varoa iako ima i izuzetaka pa ću nastaviti pratiti prirodni pad sa tim što ću radi poređenja upisati i zadnji dan završene tabele i njega neću računati u zbirno stanje .

košnica---8.10----9,10.10----11,12.10.-------------ukupno
----1-------4----------25-----------19---------------------44--
----3------21---------46------------41---------------------87--
----4-------8-----------8------------16---------------------24--
----7------38----------42-----------64--------------------106--
----8-------5-----------9------------18---------------------27--
---11-------7----------19-----------23---------------------42--
---12-----------tretirana , nije moguće brojanje-----------
---13-------3-----------8-------------3---------------------11--
---14-------2-----------5-------------2----------------------7--
---15-------7----------13-------------9---------------------22--
---16-------3-----------6-------------5---------------------11--
---18------12----------15-----------16---------------------31--
---19-------6----------17------------23--------------------40--
---20-----13-----------21------------23--------------------44--
---21-----12-----------22------------29--------------------51--
---22-----27-----------62------------81-------------------143--

nukleus--8.10-----9,10.10.----11,12.10.--------------ukupno
----2-------5----------5--------------16----------------------21--
----5-------6---------21--------------17---------------------38--
----6-------4----------5---------------7----------------------12--
----9-------2----------6---------------2-----------------------8--
---10------8-----------8---------------7----------------------15--
---17------1-----------7---------------6----------------------13--

U Sarajevu je prethodnih dana palo dosta kiše i temperature su uglavnom ispod 10°C . Zato sam varou brojao 10. i 12. , svaki put za dva dana . U odnosu na 8.10.
stanje je približno isto ( 8.10. je jedan dan ) , a negdje nešto veće ili manje. Ako se pogleda zbir , može se uočiti da je najviše varoe ( za 4 dana ) palo u košnicama
br.7 (106) i br. 22 (143) .U 22 sam upravo danas vidio razigravanje mladih pčela, a i ranije sam to viđao, da je upravo tada najveći pad varoe.Razlog je vjerovatno
što pčelama treba nekoliko dana da očiste čelije, poslje izlaska pčela,a zatim pojačanom komunikacijom mladih pčela dolazi do pojačanog padanja već izbačene varoe
iz čelija. Mislim da je vjerovatno br. 7 najzaraženija , jer već nekoliko dana pada gotovo isključivo stara varoa . U br. 22 bilo je i danas dosta mlade varoe , pa i
nagrižene .Vidi se i poneka stara nagrižena varoa , ali mnogo je češće mlada .Vjerovatno je razlog što je stara snažnija i teže je uhvatit. Ove dvije slijedi koš. 3 sa
87 varoa ali kod nje očekujem i mogući rast, pa i izlazak pčela u drugom dijelu mjeseca , jer sam vidio dosta jak unos peluda prije ovog zahlađenja . Ovo je malo
čudno , jer su sve košnice stavljene u stanje " na hladno " .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 25 lis 2011, 00:44

Nastavak od 12.10., a pračenje je nastavljeno 14., 16., 18. i 20. za po dva dana i 24. 10. za 4 dana . U analizu uključujem i dio prošle analize zbog nekih predviđanja.

košnica---8.10----10.10----12.10.----14.10.----16.10.----18.10.----20.10----24.10.------ukupno
----1-------4----------25-------19---------14---------30--------33---------42--------20-----------183--
----3------21---------46--------41---------52---------38--------37--------116-------29-----------359--
----4-------8-----------8--------16---------11---------15--------25---------23-------25-----------123--
----7------38----------42-------64---------41---------54--------53---------97--------38----------672--
----8-------5-----------9--------18---------11---------27--------26---------43--------27----------161--
---11-------7----------19-------23---------24---------32--------22---------72--------47----------239--
---12-----------tretirana , nije moguće brojanje-----------
---13-------3-----------8--------3-----------7----------8---------8-----------9----------7-----------61--
---14-------2-----------5--------2-----------2----------9---------9-----------7---------14-----------62--
---15-------7----------13--------9----------23---------22-------15----------28--------28----------138--
---16-------3-----------6---------5----------6----------10-------17----------14--------12-----------70--
---18------12----------15-------16---------28----------22-------33----------74--------37----------225--
---19-------6----------17--------23--------29----------28-------23----------32--------30----------182--
---20-----13-----------21--------23--------19----------29-------40----------54--------51----------237--
---21-----12-----------22--------29--------38----------34-------43----------36--------44----------246--
---22-----27-----------62--------81--------78----------61-------59----------96--------116---------553--

nukleus--8.10-----10.10.----12.10.----14.10.----16.10.----18.10.----20.10.----24.10.-----ukupno
----2-------5----------5---------16----------11--------16---------32---------43---------32----------155--
----5-------6---------21---------17----------26--------12---------22---------20---------37----------155--
----6-------4----------5----------7-----------13---------7----------9----------21---------20-----------82--
----9-------2----------6----------2------------4---------1----------4-----------8-----------3-----------28--
---10------8-----------8----------7------------8--------14--------15----------13---------18-----------83--
---17------1-----------7----------6------------4---------6----------2----------16----------4-----------45--

U Sarajevu je prethodnih dana palo dosta kiše i temperature su uglavnom ispod 10°C . Zato sam varou brojao 10. i 12. , svaki put za dva dana . U odnosu na 8.10.
stanje je približno isto ( 8.10. je jedan dan ) , a negdje nešto veće ili manje. Ako se pogleda zbir , može se uočiti da je najviše varoe ( za 4 dana ) palo u košnicama
br.7 (106) i br. 22 (143) .U 22 sam upravo danas vidio razigravanje mladih pčela, a i ranije sam to viđao, da je upravo tada najveći pad varoe.Razlog je vjerovatno
što pčelama treba nekoliko dana da očiste čelije, poslje izlaska pčela,a zatim pojačanom komunikacijom mladih pčela dolazi do pojačanog padanja već izbačene varoe
iz čelija. Mislim da je vjerovatno br. 7 najzaraženija , jer već nekoliko dana pada gotovo isključivo stara varoa . U br. 22 bilo je i danas dosta mlade varoe , pa i
nagrižene .Vidi se i poneka stara nagrižena varoa , ali mnogo je češće mlada .Vjerovatno je razlog što je stara snažnija i teže je uhvatit. Ove dvije slijedi koš. 3 sa
87 varoa ali kod nje očekujem i mogući rast, pa i izlazak pčela u drugom dijelu mjeseca , jer sam vidio dosta jak unos peluda prije ovog zahlađenja . Ovo je malo
čudno , jer su sve košnice stavljene u stanje " na hladno " .

Iz tabele je vidljivo da je skok varoe gotovo kod svih košnica bio 20. 10. , a osobito je to bilo izraženo kod navedenih košnica 3 , 7 i 22 iz razloga koji su navedeni .
U tom odnosu je 24. 10. (brojanje za 4 dana ) zabilježen značajan pad u btrojanju varoe . Smatram ipak da će kod zimskog tretiranja , najviše varoe biti u košnici
7 . U svim košnicama očekujem smanjivanje broja varoe sem u košnici 3 , gdje bi se moglo očekivat donekle produženo leglo .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la šarić slavko » 25 lis 2011, 21:17

Pozdrav Zvone , od početka pretim ovo tvoje izlaganje i mogu ti reći da si jedan od rijetkih koji hoće svoj rad i iskustvo da podjele sa drugima na vrlo jasan i jednostavan način bez potrebe da se dokazuješ nekim komplikovanim objašnjenjima .Zimski tretman sigurno na svoja tri društva u 11 mjesecu radim sa ok. Do sada sam radio sa bee vitalom i nije da nisam zadovoljan samo mislim da je bilo pretoplo u to vreme .Dali da radim krajem 11 mjeseca , koju temperaturu da pratim i mislio sam da idem na 3%.
šarić slavko
Čita, piše dovoljno
 
Postovi: 83
Pridružen: 23 srp 2011, 14:43

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la senad » 25 lis 2011, 21:43

JA sam stavio cijeli pčelinjak pod TEST/ experiment sa ovim što radi Zvone i rado ću prezentirati i objaviti rezultate . Stim što sam išao nešto veće doze i ubacivao dodatne komponente koje ima beevital h.c. kako bi eto nekome pokazao da se mogu pčele tretirati 3 x OKSALNOM KISELINOM a što i beevital h.c. dokazuje i + sada oksalna u novembru znači ukupno 4x


Ove godine nisam dimio iako sam kupio varolik, osim na dvije košnice 1x. poslije prvog polijevanja!

Predlažem Zvonetu da uradimo/štampamo nekakvu skriptu ili knjižicu o upotrebi Okslane kiseline u ljetnom tremanu . Možemo ubaciti i dodatne komponente ! :)
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3004
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la Marin » 25 lis 2011, 22:11

Svaki pokušaj udaljavanja od dimljenja je korak naprijed -Sljedeći će imati manje problema ili više tudjih saznanja - još kad se to opismeni to je pravi put-bit će manje lutanja a više boljih rezultata .Poz Marin
"Tko hoće nešto učiniti, nađe način, tko neće ništa učiniti, nađe opravdanje." Pablo Picasso
Marin
Čita i piše, odličan
 
Postovi: 565
Pridružen: 03 kol 2010, 00:15
Lokacija: LJubuški

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la zvones » 25 lis 2011, 22:21

šarić slavko napisao:Pozdrav Zvone , od početka pretim ovo tvoje izlaganje i mogu ti reći da si jedan od rijetkih koji hoće svoj rad i iskustvo da podjele sa drugima na vrlo jasan i jednostavan način bez potrebe da se dokazuješ nekim komplikovanim objašnjenjima .Zimski tretman sigurno na svoja tri društva u 11 mjesecu radim sa ok. Do sada sam radio sa bee vitalom i nije da nisam zadovoljan samo mislim da je bilo pretoplo u to vreme .Dali da radim krajem 11 mjeseca , koju temperaturu da pratim i mislio sam da idem na 3%.


Možeš 3% , ali nećeš pogriješiti ni sa 3,5 % . Ako kapaš špricom obavezno kratko crijevo ( prije provjeri da može dohvatiti dno posude , vjerovatno teglice )
Možeš prije napraviti i malo sirupa pa probati kako ide kapanje i koliko je 5 ml , tako ćeš biti spreman kad treba .Mislim da je dobro da ideš u drugom dijelu
sljedećeg mjeseca, a ako ne bude valjalo vrijeme , nije kasno ni u decembru, kad inače večina tretiraju .Temperaturu preporučujem ispod 5°C . Najbolje je
nakapavati kad je tebi ugodno, dakle bez osobitog padanja i vjetra .

senad napisao:JA sam stavio cijeli pčelinjak pod TEST/ experiment sa ovim što radi Zvone i rado ću prezentirati i objaviti rezultate . Stim što sam išao nešto veće doze i ubacivao dodatne komponente koje ima beevital h.c. kako bi eto nekome pokazao da se mogu pčele tretirati 3 x OKSALNOM KISELINOM a što i beevital h.c. dokazuje i + sada oksalna u novembru znači ukupno 4x


Ove godine nisam dimio iako sam kupio varolik, osim na dvije košnice 1x. poslije prvog polijevanja!

Predlažem Zvonetu da uradimo/štampamo nekakvu skriptu ili knjižicu o upotrebi Okslane kiseline u ljetnom tremanu . Možemo ubaciti i dodatne komponente ! :)


Bit će svakako interesantno pogledati tvoje kompletne rezultate , a zbog više tretiranja i povoljnijeg razmaka imat ćeš sigurno bolje rezultate nego ja, kod zimskog
tretiranja. Nemam ništa protiv štampanja takve knjižice , poslje sumiranih rezultata i kompletnih zaključaka .
Da je Nikola Tesla danas živ vjerovatno bi se odrekao svojih pronalazaka koje je darovao čovječanstvu , jer se njegov dar najviše
koristi u vojne svrhe !
zvones
Aktivan
 
Postovi: 1289
Pridružen: 07 lis 2010, 12:36
Lokacija: Sarajevo

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la mladen4 » 25 pro 2011, 18:33

KOLIKO SAM SHVATIO SA OKSALNOM SE MOŽE TRETIRATI VIŠE PUTA I TO KADA SU TEMPERATURE VIŠE.
TVRDI SE DA SA OKSALNOM KISELINOM MOŽEMO TRETIRAI SAMO JEDNOM I TO JEDNU GENERACIJU PČELA?
DA LI LJETNO VIŠEKRATNO TRETIRANJE UTJEČE NA DUŽINU ŽIVOTA PČELA I NJIHOV RAZVOJ?
OVO SU SVAKAKO VRIJEDNI POKUSI ZA SVAKU POHVALU.
mladen4
Registrovan
 
Postovi: 2
Pridružen: 21 pro 2011, 22:06

Re: Rezultati ljetnog tretiranja oksalnom

PostPostao/la senad » 25 pro 2011, 19:38

Da se pčele mogu tretirati više puta ( 10 x ) u toku godine to dokazuje i beevital h.c. koji u sebi ima osnovnu komponentu ,oksalna kiselina i sigurno je jedno da je daleo veća koncentracija OK nego što radi Zvone ili što sam ja radio.

MArekting Beevitala h.c. je dokazao da nema štetni poslijedica po pčele , leglo,maticu možešpogledat video materijal koji je Stipo postavio .

To su činjenice koje iznose firme koje imaju ekonomsku dobit, JA sam do sada tretirao 4 x različitim koncentracijama i za sada je sve OK , imamo da realizujemo proljetni razvoj i ponovni ulazak u novu zimu tako da će mo do kraja iduće godine ako bogda imati vlastite rezultat . Sve što se bude dešavalo bi će prezentovano ovdje na forumu bar što se tiče moje strane .
Do uspješnog pčelarenja bez predrasuda.
Avatar korisnika
senad
Site Admin
 
Postovi: 3004
Pridružen: 12 tra 2008, 13:56
Lokacija: Grapska // Klokotnica


Vrati se na: VARROA

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost